CEE Mini Recording Industry Workshop

CEE Mini Recording Industry Workshop

I presented my market view and experience with distinguished colleagues from the Baltic states, Central Europe and the Balkan, representatives of WIN and IFPI and the international indie distributor State 51. We had a lively discussion on why emerging markets are emerging so slowly in the new digital music business.

A kalózkodás okozta bő évtizedes mélyrepülés után a világ zenei üzleti modellje megváltozott és a globális piac biztos alapokon nő. Ennek ellenére, sok várakozással és az általánosan elvárható növekedési modellel szemben a növekedés elsősorban az érett és nem a feltörekvő piacokon erős. A globális növekedés szinte egésze az Egyesült Államok számlájára írható. A dollár-bázisú IPFI Global Music Report számai elrejtik azt a tényt, hogy az érett és feltörekvő európai piacok is messze lemaradva követik az Egyesült Államokat.

Az európai zenei széna nagyon szétaprózodott, a sok nyelv és a kritikus piacméret miatt az innovatív globális szereplők pedig gyakran elhanyagolják. Ebben az új zenei világban, ahol a legtöbb zenét a big data algoritmusok adják el előfizetőknek, a nagy repertoárok és adatelemző képességek hiánya, a kritikus tömegméret hiánya a kisebb európai repertoárokat versenyhátrányba hozza, még a saját piacaikon is.The European music scene is very fragmented, has many languages and the lack of critical market size often leads to neglect by innovative global players. In a world where most music is soled by big data driven algorithms in subscription streams, the lack of large repertoires, data analytics capabilities and critical audience masses puts the smaller European repertoires into a competitive disadvantage.

Ezekről a témákról nagyon érdekes, élénk beszélgetést folytattunk, ami remélhetőleg több problémára új megközelítést fog adni. Biztosan foglalkozni kell azzal, hogy a zene ára miért olyan alacsony a kollektív és egyéni jogkezelésű csatornákban az egész régióban, miért nem működik jól a terjesztés, és milyen nehézségek és lehetőségek rejlenek a regionális együttműködésben.We had a very interesting discussion that will lead to hopefully many new initiatives on a number of problems, including low market prices in collectively managed and private channels, distribution problems, the difficulties and opportunities in regional cooperation and a number of other topics.

Sajnos a prezentációm és a munkaanyag, ami a műhelyszemináriumra készült, nem nyilvános, de remélhetőleg a jövőben több ilyen regionális fórumon is alkalmunk lesz a piaci szereplőkkel alaposan átbeszélni ezeket a problémáka . Mindez a közép- és kelet-európai piaci szereplőknek segíthet jobb árakat elérni vagy bekapcsolódni a modern promóciós technikák használatába, és jobban megalapozhatja a marketing és tervezési erőfeszítéseiket.

Kapcsolódó anyagok